חיווט לוחות חשמל

 
חיווט הוא שם כולל למגוון רחב של פעולות שמטרתן כבילה חשמלית, חיבור או פרישת כבלים. זהו מונע מקצועי מתחום האלקטרוניקה והוא נפוץ גם בטכנאות וחשמלאות. חיווט לוחות חשמל דורש מומחיות ספציפית. לצורך השוואה אפשר למנות סוגים אחרים של חיווט, המבוצעים על פי עקרונות דומים אך על ידי אנשי מקצוע אחרים:

  • חיווט תעופתי
  • חיווט אולפני וחיווט כבלים אודיו
  • חיווט גופי תאורה
  • הקמת תעלות חיווט בפרויקטים בענף הבנייה
  • חיווט רשתות חשמל ביתיות
  • חיווט מכשירים ודודי חשמל

חיווט לוח חשמל ביתי

חיווט מתייחס בעיקר לקבוצה מוגדרת של חוטי חשמל. את החיווט מבצעים חשמלאים מוסמכים המחזיקים ברישיון. בנוסף, ניתן לבצע כבילת חשמל או חיווט לצורך חיבור, הלחמה או פרישת כבלים במכשיר ספציפי ובמבנים.

בניית לוחות חשמל

סיכוני החשמל העיקריים הנשקפים למי שמבצע חיווט בצורה לא מקצועית הם התחשמלות, שריפה, נפילה מגובה לאחר התחשמלות קלה או התפוצצות. יש גם מקרים חמורים של קשת חשמלית הנוצרת כתוצאה מחיווט שגוי או אי הקפדה על כללי הבטיחות.

אלו כללי הבטיחות העיקריים עבור חיווט לוחות חשמל:
  1. יש לבצע את העבודות על ידי בעל רישיון חשמלאי מתאים
  2. חשוב לבדוק העדר מתח ולמנוע חיבור חוזר על ידי מנעול או שלט
  3. יש לחבר מקצר הארקה בכל עבודת חיווט
  4. הפעלת מכשירים או לוחות חשמל תתבצע רק בידיים יבשות

הקפדה על כללי הבטיחות תבטיח חיווט אפקטיבי של לוחות חשמל מכל סוג ותמנע נזקים בלתי הפיכים. יש להשתמש רק במכשירים ייעודיים עבור חיווט ולהימנע משימוש בציוד חשמל לקוי ללא הארקה או מפסק מגן. בנוסף, תאונות חשמל נגרמות בשל היעדר כיסוי על חלקים חיים של אביזרי חשמל, בידוד לקוי וטיפול בלתי מקצועי בלוחות חשמל ישנים.